Следвайте ни

0988 942681

Пон-Съб 9.00-19.00
Неделя Затворено

Изображение

Услуги

Проектиране

Специално за Вас, Екипът ни Ландшафтни Архитекти ще създаде и разработи с много креативност и професионализъм индивидуален проект, който да отговаря максимално на Вашите очаквания. Съчетавайки характеристиката на средата и обекта на проектиране изготвяме най-подходящото оформление и дизайнерски решения за градина, офис, хотел, малък зелен кът или обществена зона. Ще Ви предложим стилът, който прави мястото изключително и създава една неповторима нова зелена реалност.

Всеки наш проект е уникален, а това, което го превръща в такъв са любовта и креативната синергия, дело на екипа ни. Редица разработени проекти, дело на ландшафтните ни архитекти които са обогатили урбанистичната среда, са се доказали и във времето.

Богатството на нашия екип са хората и техния творчески заряд, виждания, креативно мислене, компетентност и опит. Тази страхотна комбинация привнася в проектите най-добрите тенденции и перспективи в ландшафтния дизайн. Всеки от ландшафтните ни архитекти притежава индивидуален стил и умее да съчетава желанията на клиента с гео-климатичните условия и дадености на територията на обекта.
Проекта за озеленяване се състои от няколко основни компонента.

1. Предпроектни проучвания
Предпроектните проучвания включват внимателно обследване на екологичните фактори на околната среда, особености на терена на разработката (силни / слаби страни), взимане на размери и заснемане на обекта . Тази фаза е опорна точка и основополагаща част от един проект.

2. Идеен проект
Идейния проект представя основните концепции и насоки в композицията на алейната мрежа и обемно-пространственото оформление на отделните елементи. Той е визуалната връзка между идеята на проектанта и представата на клиента.

3. Дендрологичен проект
В него се описват подробно различните видове растения по бройка и местоположение.

4. Трасировъчен проект
Трасировъчния проект обозначава точното разположение на ключови елементи от проекта (алеи, сгради, паркова архитектура и различни акценти) и отстоянието им един от друг посредством точни размери.

5. Посадъчен проект
Посадъчния проект представя точното разположение на всяко едно растение и негови характеристики (дърво,храст, цвете и т.н.).

6. Вертикална планировка
Тя представлява съпоставяне на проектни върху теренни коти. Основния похват за представяне на вертикалната планировка е чрез метода на изохипсите(теренни хоризонтали – с черен цвят и проектни хоризонтали – с червен цвят).

7. Детайл, визуализация
По желание на клиента може да се изготви по-подробно представяне на част от проекта (акценти в зелените площи, настилки и т.н.) посредством визуализации с цел – постигане на по-голяма яснота и представа за проекта.

8. Проект за напоителна с-ма
Проекта за напоителна с-ма подробно описва работния процес и спецификациите на отделните продукти, подбрани спрямо условията и даденостите на обекта.Той включва две основни части:
• Тръбна разводка
Тръбната разводка представя трасето на окабеляването, капковите маркучи, тръбите и отделните кръгове на системата.
• Водно покритие
Водното покритие представя площта и вида на всеки разпръсквач, нужен да покрие особеностите на терена.

9. Обяснителна записка и количествени сметки
В последната фаза на проекта подробно се описва всеки елемент и всяка част от него.
Количествените сметки описват броя и особеностите на всеки продукт, нужен за изготвяне и изпълнение на проекта.

Цената на един проект за озеленяване варира в зависимост от големината и характера на обекта на проектиране. Тя е от 0,50лв до 2,50лв. на м2 ( при 500м2 минимална територия) и зависи от сложността и обема на проектната част.

Елементи

Проектиране

Фигура 1

Идеен проект за частен двор.

Фигура 2

Идеен проект за частен двор в два варианта.

Фигура 3

Идеен проект за къмпинг.

2
Фигура 4

Идейно-дендрологичен проект.

13
Фигура 5

Вертикално планиране.

1
Фигура 6

Детайл – в перспектива и план.

People Playing in the Garden

Проектиране, изграждане, напоителни системи
и поддръжка на зелени площи.

0988 942681или

Имейл